داک جکس یک موتور جست‌و جوی تخصصی برای اسناد است.

تقریباً می‌شود گفت بیشتر گونه‌ها و اشکال مختلف فایل‌های متنی را پوشش می‌دهد.

نتیجه جست ‌وجو به سرعت روی صفحه می‌آید و شما می‌توانید دایره جست ‌وجوی خد را به یک فرمت خاص فایل محدود کنید یا این که بر اساس محبوب‌ترین فایل‌ها نتیجه را نمایش دهید.

یکی دیگر از امکانات مفید این سایت، امکان پیش ‌نمایش قبل از دریافت است. یعنی می‌توانید نگاهی سریع به چیزی که می‌خواهید دریافت کنید، بیاندازید.

این سایت ربان فارسی را هم پشتیبانی می‌کند.

http://www.inficone.com/img/DocJax.png