Awesome Duplicate Photo Finder نرم افزار قدرتمندی است که به شما کمک می کند تا عکس های تکراری موجود در کامپیوتر خود را پیذا کرده پاک کنید . با استفاده از این نرم افزار شما می توانید به سادگی عکس های تکرار ی و یا حتی عکس های شبیه به هم را پیدا کرده و در صورت نیاز انها را پاک کنید . کار با این نرم افزار بسیار ساده است . این نرم افزار فادر اسنت عکس های شبیه هم که اندازه انها و یا رنگ انها تغییر کرده را هم پیدا کند . این نرم افزار انواع هکس های : JPG, BMP, GIF, PNG را پشتیبانی می کند . برای شروع شما باید روی علامت  + کلیک کنید و پوشه ای را که عکس هایتان در آن قرار دارد انتخاب کنید و بعد روی Start search کلیک کنید . به همین سادگی .


حجم فایل  : 500 KB
طبقه بندی: معرفی نرم افزار،