گاهی اوقات ساده ترین بازی ها، بهترین بازیها هستند. این مسئله در مورد  Canabaltصدق می کند ، بازی که تنها از دو دکمه برای کنترل بازی استفاده می کنید و هر دوی آنها یک کار انجام می دهند. بازی Canabalt در ژانر بازی های «سکو بازی» (run-and-jump) ممکن است در ابتدا  سطحی و فاقد جذابیت به نظر رسد، اما سرعت بالا ، فیزیک رضایت بخش و هنر پیکسلی زرق و برق دار آن، رها کردن این بازی را برای افرادی که تجربه اش کرده اند خیلی سخت کرده است

برای دیدن این بازی به اینجا مراجعه منید

طبقه بندی: جالب انگیز (بازی های فلش جالب)،