دوست نداشتم هیچ وقت یه همچین مطلبی رو بنویسم  اما ....
این سایت دریاچه ارومیه رو قبل و بعد از فاجعه نشون میده. حتما نگاه بندازید تا عمق فاجعه رو ببینید

برای مشاهده تغییرات، ماوس را روی نقشه ها حرکت دهید 

ادرس سایت  :http://lakeurmia.org/

 
طبقه بندی: دیگر وبسایت ها،