به نام خدایی که آسمان آبی
را بالای گلهای قرمز آفرید...!!

این مایه سرور و خوش اقبالیست

که فلک از رنگ قرمز خالیست

تلالو آسمان را میبینی ؟

گویند که خدا هم استقلالیست!!


(
پرسپولیس امروز گلباران شد)